Zaburzenia integracji sensorycznej i zajęcia SI to coraz powszechniej wykorzystywane zagadnienia terapeutyczne. Dlaczego cieszą się takim powodzeniem? Co dokładnie mieści się pod pojęciem„integracja sesoryczna”?