ZNAJDŹ KREATYWNE
MIEJSCE ZABAWY I NAUKI
Dla Twojego Dziecka
Mapa

Filtry

Zmień kategorię

Przedszkole to placówki do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jest to pierwszy etap edukacji przedszkolnej, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez zapewnienie mu warunków do zabawy, nauki i poznawania świata.

W przedszkolu dzieci uczą się umiejętności, w tym jak:

 

  1. Komunikacja i współpraca z innymi dziećmi - przedszkole do idealnego miejsca nawiązywania współpracy i rozwijania umiejętności społecznych.

  2. Samodzielność - dzieci uczą się samodzielności poprzez proste czynności, takie jak ubieranie się, tworzenie i porządkowanie po sobie.

  3. Zabawa - zabawa jest ważnym elementem w przedszkolu, ponieważ rozwija kreatywność i wyobraźnię dziecka oraz integruje grupę.

  4. Nauka -  do nauki w szkole poprzez rozwijanie ich umiejętności poznawczych, w tym jak myślenie abstrakcyjne, pamięć, koncentracja i myślenie.

 

Przedszkola dzielimy na państwowe i prywatne:

 

Przedszkola państwowe są finansowane z budżetu państwa i zazwyczaj korzystają z opłat za pobyt dziecka niż przedszkola prywatne. Ponadto, przedszkola państwowe podlegają regularnemu kontrolom ze strony państwowych organów nadzoru i podlegają obowiązkowi przestrzegania normy w zakresie jakości kształcenia, przepisów i bezpieczeństwa.

Przedszkola prywatne są natomiast finansowane przez rodziców i zazwyczaj przynoszą korzyści w ramach standardu opieki i opieki nad dziećmi. W przedszkolu często uczęszczają na różne zajęcia dodatkowe i programy edukacyjne, a kadra pedagogiczna może być bardziej aktywna w dostosowaniu programu nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Rodzaje i pomysły na wybór przedszkola, które wpływają na jakość edukacji i wychowania dzieci.

  1. Przedszkola językowe - skupiają się na nauce angielskiego lub innym języku obcego, często w praktyce o metodzie immersji językowej, czyli nauce poprzez grę i zabawę.

  2. Przedszkola sportowe - skupiają się na rozwijaniu aktywności sportowej dziecka, uczęszczają do zajęć z różnych dyscyplin sportowych.

  3. Przedszkola Waldorfskie - wspierają się na filozofii Rudolfa Steinera i stawiają na rozwój intelektualny, wstępny i artystyczny dziecka za pośrednictwem różnych form sztuki, takich jak muzyka, teatr, rzeźba czy malarstwo.

  4. Przedszkola montessoriańskie - metoda metody pedagogiki Marii Montessori, która sprawdza się na indywidualnym poziomie do dziecka i stawia na rozwój współczynników i zdolności.

  5. Przedszkola religijne - wspierają się na wartościach i zasadach religijnych, zwykle są prowadzone przez kościół lub inną organizację religijną.

  6. Przedszkola artystyczne - stawiają na rozwój dziecka sztuką, np. malarstwem, rysem, teatrem, tańcem itp.

 

Przedszkole to ważna placówka dla dziecka, ponieważ pozwala mu na rozwój i przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole. Wybierając przedszkole dla dziecka, warto zwrócić uwagę na kadry pedagogiczne, program nauczania, warunki lokalne oraz opinie innych rodziców.