ZNAJDŹ KREATYWNE
MIEJSCE ZABAWY I NAUKI
Dla Twojego Dziecka
Mapa

Zmień kategorię

Wybierz miasto, w którym szukasz miejsca

Psycholodzy i psychiatrzy dziecięcy to specjaliści, którzy zajmują się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń emocjonalnych, behawioralnych oraz rozwojowych u dzieci i młodzieży.

Psycholodzy dziecięcy przeprowadzają badania psychologiczne, oceniając rozwój dziecka oraz jego funkcjonowanie emocjonalne, poznawcze i społeczne. Na podstawie wyników badań psychologowie dziecięcy formułują diagnozy i proponują odpowiednie formy interwencji, takie jak terapia indywidualna, terapia rodzinna, psychoterapia grupowa, terapia behawioralna czy terapia poznawcza.

Psychiatrzy dziecięcy, z kolei, zajmują się leczeniem zaburzeń emocjonalnych i psychiatrycznych u dzieci i młodzieży, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, ADHD, zaburzenia afektywne dwubiegunowe czy schizofrenia. Psychiatrzy dziecięcy przeprowadzają diagnozę psychiatryczną, a następnie proponują odpowiednie leczenie, takie jak farmakoterapia lub psychoterapia.

W pracy z dziećmi i młodzieżą, zarówno psycholodzy dziecięcy jak i psychiatrzy dziecięcy, często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak pedagodzy, logopedzi czy terapeuci zajęciowi. Wszyscy ci specjaliści mają na celu pomóc dzieciom w radzeniu sobie z różnymi trudnościami emocjonalnymi, społecznymi i rozwojowymi, aby mogły rozwijać się w sposób pełny i zdrowy.

W Polsce psycholodzy i psychiatrzy dziecięcy muszą posiadać odpowiednie wykształcenie oraz ukończyć specjalistyczne kursy i zdawać egzaminy certyfikujące. Dostęp do usług psychologicznych i psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w Polsce jest zwykle dostępny w ramach publicznej opieki zdrowotnej, ale także w prywatnych gabinetach psychologicznych i psychiatrycznych.