Strzelectwo może być hobby? Strzelanie jako forma rozrywki dla dzieci.